Redaktie

Hoofdredacteur Levski Expres

Jan Buruma is de hoofdredacteur van Levski Expres. Hij is een ervaren journalist met een eigenzinnige kijk op actuele zaken en historische achtergronden. Hij heeft gewoond, gewerkt en gereisd in Oost-Europa. Zijn digitale, meertalige krant Levski Expres geeft een andere kijk op wereldse zaken.

Contact – jan.buruma@telfort.nl